Interview met Laurence Vanhee, rijzende ster aan de HR hemel en manager bij de FOD Sociale Zekerheid. Geschreven als freelance redacteur voor Scoop.