Tekst voor mobieltjes over de verkiezingen voor de Borgerhoutse adviesraden.