Kevin Janssens zaait molens in de stad. En wie windmolens zaait, zal energie oogsten.