Engelstalig artikel waarin de stad Antwerpen diamantbedrijven oproept om samen te werken voor een toekomst die straalt als een … als een … . Juist.