Recensie over de expo ‘Homo Faber’, die terzelfdertijd in het KMSKA en het MuHKA liep. Uit Zone 03.