Recensie over de overzichtstentoonstelling van Herman Selleslags in het Fotomuseum. Uit Zone 03.