Recensie van de dubbelexpo Carina Gosselé – Elise Ottaviano in de Dagmar De Pootergalerie. Uit Zone 03.