Het A-blad is het communicatieblad met de burger van ’t Stad. Daarin houd ik geregeld de vinger aan de pols van het culturele leven in Antwerpen.