Impressie van het project ‘Stad van Letters’ in het kader van Antwerpen Wereldboekenstad. Interview met coördinatrice Sara Weyns. Uit Zone 03.