Een uitgewerkt artikel over allochtone vrijwilligers, in opdracht van de8. Het stuk werd in ingekorte versie overgenomen door de Gazet Van Antwerpen. Job@ baseerde zich op het artikel voor een interview met een van de geportretteerde vrijwilligers.

De ingekorte versie uit de Gazet Van Antwerpen vindt u hier.