Lord Cavendish, Engels royalist, logeerde na de dood van Rubens maar liefst 12 jaar in het huis van de Meester. Recensie van de expo ‘Vorstelijke vluchtelingen’ in het Rubenshuis.