Recensie over etsen van Ensor bij het verhaal van Don Quichote. Uit Zone 03