Eindredactie van het ‘Zwart van ’t Volk’-boek, een geschiedenis en een overzicht van de verschillende migrantengemeenschappen in Antwerpen.