Recensie over ‘Fantasy’, een interventie in het MuHKA door schilder Koen Van den Broek. Uit Zone 03.